Menu
Krále Jiřího 991/1, Karlovy Vary, Česká republika
+420 355 329 111 info@villaritter.com
M
Náš tým

Ing. Sylva Brouková

Manažerka hotelu

Ing. Sylva Brouková vystudovala Obchodní akademii i Vysokou školu hotelovou a plynně hovoří několika jazyky.
Své pracovní zaměření vice jak 23 let jednoznačně vidí v hotelnictví a v managementu hotelových provozů, což úspěšně osvědčila ve více hotelech nejen v České republice, Německu, Rakousku ale i dalších zemích.
Své cenné dovednosti nabrala díky práci napříč všemi hotelovými odděleními a nepřeberné množství zkušeností v rámci různých kultur.

Její srdce patří rovněž sportu a je nadšenou lyžařkou na vrcholové úrovni a trenérkou sjezdového lyžování. Díky té o vášni uplatnila svůj talent jak motivovat a vést další nadšence ke svému cíli jak v Japonsku, tak na Novém Zélandě.

Být manažerkou Vital hotelu Villa Ritter je pro ni další výzvou. Zaujal jí zde jedinečný a velmi zajímavý koncept, který se v České Republice ještě v této celistvé podobě nevyskytuje.

Oceňuje tento životní styl, jeho spojení s přírodou i se sebou samým a dodává:

Jsou to jednoduché principy, které vždycky fungovaly a postupně vymizely. Myslím si, že to úzce souvisí s tím, že jsme byli odtrženi od vnímání sebe sama. Když je člověk sám v sobě v rovnováze, je zdravý a má pak zdravý úsudek a mysl.

Ivan Hlaváček

Šéfkuchař

Ivan Hlaváček se věnuje kuchařskému umění už více než 30 let. Za tu dobu prošel mnoha vytříbenými restauracemi a špičkovými kuchyněmi několikahvězdičkových hotelů. Sbíral zkušenosti nejen v České republice, ale také v Německu a jídelníček lázeňských hostů Karlových Varů zná dokonale. Jak sám ale říká: „V posledních několika letech jsem se zajímal o to, jak se vyprostit z klasického standardu  karlovarské gastronomie. Možnost budovat novou originální RAW kuchyni mi dala další impuls v mé gastronomické praxi a poskytuje mému týmu příležitost stát se přímo vývojáři RAW pokrmů.“ Jako šéfkuchař sám na sobě vyzkoušel účinky zdravé stravy a celkového zdravého životního stylu a myslí si, že to je jedna z důležitých cest, jak bojovat proti rozmáhajícím se civilizačním chorobám.

MUDr. Olesia Kovach

Olesia Kovach působí ve Vital hotelu Villa Ritter jako lékařka. Několik let pracovala na oddělení, kde nejdůležitějším činitelem léčby byla klasická medicína. Úprava životosprávy v té době stála až na posledním místě. K této své zkušenosti dodává: „Abychom mohli omezit patogenní mechanismy v každodenním životě nemocného, musíme mu být schopni poradit jak se vyhnout škodlivým vlivům. Proto mě zaujal projekt Vital hotelu Villa Ritter. Nabízí neobvyklé přístupy k léčbě klienta,  které vylučují rutinní procedury a nezná ¨rutinního¨ pacienta. Věří, že právě takové pojetí léčby stojí za námahu jak v zájmu nemocného, tak i ku prospěchu odborné úrovně lékaře.