Menu
Krále Jiřího 991/1, Karlovy Vary, Česká republika
+420 355 329 111 info@villaritter.com
M
Náš tým

Ing. Sylva Brouková

Manažerka hotelu

Ing. Sylva Brouková vystudovala Obchodní akademii i Vysokou školu hotelovou a plynně hovoří několika jazyky.
Své pracovní zaměření vice jak 23 let jednoznačně vidí v hotelnictví a v managementu hotelových provozů, což úspěšně osvědčila ve více hotelech nejen v České republice, Německu, Rakousku ale i dalších zemích.
Své cenné dovednosti nabrala díky práci napříč všemi hotelovými odděleními a nepřeberné množství zkušeností v rámci různých kultur.

Její srdce patří rovněž sportu a je nadšenou lyžařkou na vrcholové úrovni a trenérkou sjezdového lyžování. Díky té o vášni uplatnila svůj talent jak motivovat a vést další nadšence ke svému cíli jak v Japonsku, tak na Novém Zélandě.

Být manažerkou Detox Hotelu Villa Ritter je pro ni další výzvou. Zaujal jí zde jedinečný a velmi zajímavý koncept, který se v České Republice ještě v této celistvé podobě nevyskytuje.

Oceňuje tento životní styl, jeho spojení s přírodou i se sebou samým a dodává:

Jsou to jednoduché principy, které vždycky fungovaly a postupně vymizely. Myslím si, že to úzce souvisí s tím, že jsme byli odtrženi od vnímání sebe sama. Když je člověk sám v sobě v rovnováze, je zdravý a má pak zdravý úsudek a mysl.

Ivan Hlaváček

Šéfkuchař
Ivan Hlaváček se věnuje kuchařskému umění už více než 30 let. Za tu dobu prošel mnoha vytříbenými restauracemi a špičkovými kuchyněmi několikahvězdičkových hotelů. Sbíral zkušenosti nejen v České republice, ale také v Německu a jídelníček lázeňských hostů Karlových Varů zná dokonale. Jak sám ale říká: „V posledních několika letech jsem se zajímal o to, jak se vyprostit z klasického standardu  karlovarské gastronomie. Možnost budovat novou originální RAW kuchyni mi dala další impuls v mé gastronomické praxi a poskytuje mému týmu příležitost stát se přímo vývojáři RAW pokrmů.“ Jako šéfkuchař sám na sobě vyzkoušel účinky zdravé stravy a celkového zdravého životního stylu a myslí si, že to je jedna z důležitých cest, jak bojovat proti rozmáhajícím se civilizačním chorobám.

MUDr. Olesia Kovach

Olesia Kovach působí v Detox hotelu Villa Ritter jako lékařka. Několik let pracovala na oddělení, kde nejdůležitějším činitelem léčby byla klasická medicína. Úprava životosprávy v té době stála až na posledním místě. K této své zkušenosti dodává: „Abychom mohli omezit patogenní mechanismy v každodenním životě nemocného, musíme mu být schopni poradit jak se vyhnout škodlivým vlivům. Proto mě zaujal projekt Detox Hotelu Villa Ritter. Nabízí neobvyklé přístupy k léčbě klienta,  které vylučují rutinní procedury a nezná ¨rutinního¨ pacienta. Věří, že právě takové pojetí léčby stojí za námahu jak v zájmu nemocného, tak i ku prospěchu odborné úrovně lékaře.